Detergent Feeder

เครื่องป้อนน้ำยา

ใช้เครื่องป้อนน้ำยาอัตโนมัติ ควบคุมการปล่อยน้ำยาเคมีภัณฑ์ ในขั้นตอนการล้างและช่วยแห้ง ในปริมาณที่เหมาะสม สัมพันธ์กับอุณหภูมิน้ำร้อนในขั้นตอนการล้าง ช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำยาเคมีภัณฑ์ และไม่ทิ้งสารตกค้าง