Liquid Lime - Scale Remove

น้ำยาล้างตะกรัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างตะกรัน เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดเครื่องล้างจาน ช่วยขจัดคราบสนิมและหินปูน ที่เกิดจากภาวะน้ำกระด้าง ทำให้เครื่องสะอาด ยืดอายุการใช้งานของ เครื่องล้างจาน แนะนำใช้ล้างเครื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำว่ามีความกระด้างสูงหรือไม่)*

Dishwasher / น้ำยาล้างจาน