Product เคมีภัณฑ์สำหรับเครื่องล้างจาน และเครื่องป้อนน้ำยาอัตโนมัติ REMOV ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบตะกรัน และสนิม (20 lit-pail)
REMOV ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบตะกรัน และสนิม (20 lit-pail) Model : REMOV ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบตะกรัน และสนิม (20 lit-pail)

รีมูฟ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับล้างคราบตะกรัน และคราบสนิมของเครื่องล้างจาน