Product เครื่องล้างจาน เครื่องล้างแก้ว เครื่องล้างจาน HOBART DW H614
เครื่องล้างจาน HOBART DW H614 Model : DW H614

ประสิทธิภาพการล้าง 1,200 ใบ/ชั่วโมง ใช้เวลาล้าง 1 นาที/กระบะ เหมาะกับร้านอาหาร 80 ที่นั่งขึ้นไป