Product เครื่องล้างจาน เครื่องล้างแก้ว DW 1080 Touchscreen (Hood Type)
DW 1080 Touchscreen (Hood Type) Model : qQScBUt2

ประสิทธิภาพการล้าง 1,200 ใบ/ชั่วโมง มีเครื่องป้อนน้ำยาในตัว นำเข้าจากประเทศตรุกี มาตราฐานยุโรป

.